Bokken AS leverandør til næringsmiddelindustrien

vernehansker hansker engangshansker vinylhansker latekshansker latexhansker arbeidsklær bukser jakker sko støvler verneutstyr engangsbekledning luer
vernehanske hanske engangshanske vinylhanske latekshanske latexhanske arbeidsklær bukse jakke sko støvel verneutstyr engangsbekledning lue

Frost Raadvad Victorinox Giesser Dick Global Swibo
kniver svorekniver stål slipestål kjøttøkser sagblader båndsagblader sirkelsagblader kjøttsager kjøttsagblader håndsager håndsagblader
kniv svorekniv kjøttøks sagblad båndsagblad båndsag sirkelsag sirkelsagblad kjøttsag kjøttsagblad håndsag håndsagblad

Emballasje Rekvisita Hygieneartikler Temperaturmålere
polyetylen polyposer vakuumposer vacuumposer vakumposer kokeposer plastkasser plastpaller strekkfilm søppelsekker nett stekenett kokenett
polyetylen polypose vakuumpose vacuumpose vakumpose kokepose plastkasse plastpall strekkfilm søppelsekk stekenett kokenett


Jarvis Freund Ruhle Rühle AEW Henkelman Bettcher Cozzini Lima Mafo Medoc Siebeck Ulma Weber Nimo Maurer Garos Siebeck Braher
surremaskiner slakteriutstyr sager flåmaskiner kløyvsager kverner kutter stroppemaskiner terningkuttere pakkemaskiner skrellleutstyr skrellemaskiner strimlemaskiner sentrifuger vaskeanlegg automatsager lakesprøyter vakuummaskiner vakuumpakkemaskiner vacuummaskiner vacuumpakkemaskiner vakumpakkemaskiner vakummaskiner roterende kniver whizard trimmere slipeamaskiner separatorer benseparatorer beinseparatorer seneuskillere vaskemaskiner tunnelvaskemaskiner båndsager pakkemaskiner flow-pack maskiner dyptrekkere skålpakkere skålforseglingsmaskiner svoremaskiner skinnere løfteutstyr tilbringervogner tilbringervognløftere røkeanlegg kokeanlegg intensivkjøleanlegg klimaanlegg varmrøking kaldrøking tromlere masseringsanlegg
surremaskin slakteriutstyr sag flåmaskin kløyvsag kvern kutte stroppemaskin terningkutter pakkemaskin skrellleutstyr skrellemaskin strimlemaskin sentrifuge vaskeanlegg automatsag lakesprøyte vakuummaskin vakuumpakkemaskin vacuummaskin vacuumpakkemaskin vakumpakkemaskin vakummaskin roterende knivr whizard trimmer slipeamaskin separator benseparator beinseparator seneuskiller vaskemaskin tunnelvaskemaskin båndsag pakkemaskin flow-pack maskin dyptrekker skålpakker skålforseglingsmaskin svoremaskin skinner løfteutstyr tilbringervogn tilbringervognløfter røkeanlegg kokeanlegg intensivkjøleanlegg klimaanlegg varmrøking kaldrøking tromler masseringsanlegg