Bokken AS

Åpenhetsloven


Bokken jobber for ansvarlige og bærekraftige innkjøp med våre leverandører.

Vi slutter oss til FN og ILO konvensjonene sine retningslinjer om menneskerettigheter, etisk handel, arbeidstakerrettigheter og miljø.

I vårt daglige virke jobber vi med å forebygge negativ innvirkning og brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Både internt i virksomheten og hos våre samarbeidspartnere.

Arbeid for likestilling og mot diskriminering og trakassering støtter Bokken fullt ut, og velger samarbeidspartnere hvor risikovurdering foretas.

Avvik på risikovurderinger tas opp med leverandøren og tiltak iverksettes.

 

Bokken AS forplikter seg til følgende prinsipper og forventer at våre samarbeidspartnere også følger disse:

Menneskerettigheter

Alle ansatte, inkludert mennesker som på ulikt vis har tilknytning til virksomheten har krav på å bli behandlet etter artikkel 1-30 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Etisk handel

All handel skal skje på en måte som sikrer anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden og i tråd med ILO-konvensjonen.

Miljø

Miljø må tåle stor belastning som følge av menneskers aktivitet på jorden. Alle ansvarlige aktører i næringslivet har et særskilt ansvar for å bidra til reduserte utslipp og aktivitet som har negativ påvirkning på mennesker, dyr og miljø.

Arbeidstakerrettigheter

Alle ansatte skal sikres grunnleggende arbeidstakerrettigheter og skal minimum omfatte:

  • Organisasjonsfrihet og effektiv anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger
  • Eliminering av alle former for tvangsarbeid
  • Effektiv avskaffelse av barnearbeid
  • Eliminering av diskriminering med hensyn til arbeid og yrke
  • Et trygt og sunt arbeidsmiljø

Korrupsjon og bestikkelser

I Norge er korrupsjon en straffbar handling. Alle aktører i et rettferdig næringsliv slutter seg til etiske formål som fremmer motvirkning av korrupsjon og bestikkelser og handler i god tro og god forretningsskikk ovenfor kunder og leverandører.

Kontakt

E-postadresse: post@bokken.no
Telefonnummer: +47 22 91 44 00

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.